Suomi English version Estonia Swedish Swedish

Suitsugaasid Kuopion Pelastusopistos (Kuopio Päästekoolis)

Stravent Oy tellis Kuopion Pelastusopistolt Basic tagasivoolukaitse töö simuleerimise ning suitsu leviku simuleerimise suitsusiibreid kasutades tüüpilises palatis.

Videotest on selgelt näha, kuidas töötavate puhurite Basic tagasivoolukaitse kasutamisel moodustub suits (rõhk) aeglasemalt kui sulguvate suitsusiibrite puhul. Teisisõnu on evakueerumisaeg ”töötavate puhurite” ajal pikem kui sulguvate siibrite korral. Vaata lisatud videolinki: Suitsugaasid Kuopion Pelastusopistos.

Sulguvate suitsusiibritega oleks oluline teha alati arvutus põlemisrõhu tõusu kohta. Mõnedel juhtudel tõuseb põlemisrõhk üle 1500 Pa, mis on näiteks Rootsi ehitusmääruste kogumikus suurim lubatud põlemisrõhu tase, mille talumiseks on konstruktsioonid projekteeritud. Selle juures ei teki ruumidesse pragusid ega purustusi, mis annaksid lisahapnikku ja viiksid üldise süttimiseni. See risk on üldistunud madalenergiamajade ja kõrghoonete tiheduse tõttu.

Lisame Lundi Ülikooli professor Lars Jenseni koostatud loengumaterjalid, millest ilmneb, kui lihtne on arvutada põlemisrõhku. Sügisel üritame korraldada koolituse põlemisrõhu ja tule liikumise arvutamise kohta. Lisainfot ja materjale saab meie suitsukontrolli spetsialist Peter Biströmilt, tel. (09) 4241 3638.

Head suve!
Timo Karkulahti